Chỉ thị

Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

14/03/2016

Ngày 23/2, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản 1022/UBND-CT yêu cầu các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Công Thương tham mưu UBND TP triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội. Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng nhiều năng lượng và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây mới theo quy định tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp đã có quy định về quy mô công suất, công nghệ và tiêu chuẩn môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương; xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, đề xuất nâng cao mức xử lý vi phạm (nếu cần thiết). Thanh tra, kiểm tra, giám sát trên địa bàn TP việc thực hiện dán nhãn đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng. Tham mưu UBND TP phối hợp Bộ Công Thương triển khai chương trình khuyến khích chuyển đổi các trang thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng hiệu suất cao.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tham mưu UBND TP chỉ đạo, quản lý đầu tư phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn TP; rà soát Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn TP phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng trong xây dựng mới và cải tạo lại các tòa nhà có quy mô lớn, chiếu sáng công cộng; triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà.

Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. Tham mưu UBND TP phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét bổ sung những sản phẩm công nghiệp và công nghệ sản xuất lạc hậu cần phải loại bỏ, không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, việc tuân thủ thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cấp phép hoạt động khoáng sản các dự án phù hợp tiến độ, giai đoạn sản xuất; yêu cầu các đơn vị khại thác mỏ áp dụng, tuân thủ kỹ thuật khai thác tiên tiến, tận thu tài nguyên khoáng sản, an toàn và bảọ vệ môi trường.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn về suất tiêu hao nhiên liệu tối thiểu đối với một số loại phương tiện giao thông vận tải theo điều kiện và khả năng áp dụng từng giai đoạn; nghiên cứu sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng thay thế nguyên liệu truyền thống đối với phương tiện, thiết bị giao thông vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
viagra manufacturer coupon prescription drugs coupons prescription coupon card
prescription discount coupon read free cialis coupons
cialis.com coupon prescription drug cards prescription coupons
i had an abortion ronnebybloggen.se why is abortion wrong
internet drug coupons free cialis coupon 2016 transfer prescription coupon
lisinopril cost 40mg lisinopril cost 40mg lisinopril cost 40mg
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
lisinopril lisinopril lisinopril
coupons prescriptions copay cards for prescription drugs cialis coupon lilly
discount coupons for cialis click prescription discount coupon
does bystolic have a generic bystolic card
gabapentin dosing for postherpetic neuralgia gabapentin dosing for postherpetic neuralgia gabapentin dosing for postherpetic neuralgia
bystolic savings card forest laboratories patient assistance
new prescription coupons cialis coupons printable cialis coupons printable
new prescription coupon cialis coupon card cialis coupons and discounts
bystolic discount card bystolic copay card linzess patient assistance
diabetes treatment open diabetes ed treatment
cialis savings and coupons open drug prescription card
cialis coupons from lilly free prescription discount cards coupon for free cialis
cialis coupons and discounts open cialis coupon card
new prescription coupons read cialis coupon card
estrace 2mg para que sirve cwblog.centralworld.co.th estrace 2mg para que sirve
amoxicillin nedir amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg
cialis cvs coupon cialis walgreen coupon cialis coupon
prescription discount coupons farsettiarte.it coupon for cialis
how much is the abortion pill armyrotc.uga.edu late term abortion pill
discount strattera order strattera online no prescription buy strattera without prescription
feldene capsulas ski-club-auringen.de feldene ampolla
coupon for prescriptions coupon prescription free coupon for cialis
duphaston tablete guitar-frets.com duphaston tablete kako se piju
vermox tablete nuspojave vermox suspenzija vermox sirup cijena
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicillin al 1000
amoxicilline amoxicillin 1000 mg amoxicilline
2015 cialis coupon free cialis coupon 2016 free cialis samples coupon
abortion options the abortion pill cost san antonio abortion clinics
lilly cialis coupons coupon prescription discount coupons for prescriptions
abortion clinic dc how to get an abortion abortion pill
naltrexone naloxone injection to stop drinking naltrexone opioid antagonist
what is naltrexone hydrochloride used for read alcohol naltrexone

Các tin đã đăng:
Tìm kiếm