Văn bản cơ quan Trung ương

DANH MỤC CÁC TCVN VỀ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG LED

06/01/2017

Các tiêu chuẩn Việt Nam về đèn chiếu sáng Led

 

1.       TCVN 8781:2015 (IEC 62031:2014), Mô đun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng – Qui định về an toàn

2.       TCVN 8783:2015 (IEC 62612:2013), Bóng đèn LED có balat lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng – Yêu cầu về tính năng

3.       TCVN 10901:2015 (IEC 62707-1:2013), Phân nhóm LED – Phần 1: Yêu cầu chung và lưới màu trắng

4.       TCVN 10886:2015 (IES LM-79-08), Phép đo điện và quang cho các sản phẩm chiếu sáng rắn

5.       TCVN 10887:2015 (IES LM-80-08), Phương pháp đo độ duy trì quang thông của các nguồn sáng LED

low dose naltrexone side effects site vivitrol
maltrexone ldn colitis naltrexone for thyroid
naltrexone wikipedia go www lowdosenaltrexone org
ldn colitis link low dose naltrexone neuropathy
ldn for lupus read naltrexone and multiple sclerosis
low dose naltrexone crohns naltrexone prescribing information revia injection

Các tin đã đăng:
Tìm kiếm