Chỉ thị

Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

14/03/2016

Ngày 23/2, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản 1022/UBND-CT yêu cầu các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội.

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 13/4/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

28/04/2011

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 13/4/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường tiết kiệm điện

Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội

10/05/2010

Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP Hà Nội năm 2010.

Chỉ thị 07

15/09/2009

Chỉ thị 07/2009 CT-UBND ngày 03/2/2009 về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem trang: [ 1 ]
Tìm kiếm