Quyết định

Quyết định số 1535 ngày 28/8/2014.

08/10/2014

Quyết định ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Ảnh minh họa

Quyết định số 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

27/03/2014

Quyết định số 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020.

Ảnh minh họa

Số: 1356/QĐ-BVHTTDL

17/07/2013

Quyết định về việc quy định trình tự, thủ tục đánh giá và cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam

37/2011/QĐCP ngày 29/6/2011

18/06/2013

Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

18/2008/QĐ-BCT

18/06/2013

Ban hành quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo.

1559/QĐ-BCN ngày 14/3/2013

17/06/2013

Công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình.

1427/QĐ-TTg ngày 20/10/2012

17/06/2013

Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015.

03/2013/QĐ-TTg

17/06/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011 QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục, phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Ảnh minh họa

Quyết định số 2014/QĐ-BCT ngày 02/4/2013 Của Bộ trưởng Bộ Công thương.

04/04/2013

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012-2015.

Quyết định: 1294/QĐ-TTg

01/02/2012

Quyết định: 1294/QĐ-TTg ngày 01/8/2011 Về việc Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2011.

Xem trang: [ 1 ]
Tìm kiếm