Nghị định

Nghị định của Chính phủ về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

06/07/2015

Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08/6/2015 của Chính phủ quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2015.

Nghị định 134/2013/ NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013

16/11/2013

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

73/2011/NĐ-CP ngày 24/8/2011

17/06/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nghị định của Chính phủ số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003: Về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

11/09/2009

Ngày 03/09/2003 Chính phủ đã ban hành nghị định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Xem trang: [ 1 ]
Tìm kiếm