Tìm kiếm
Chương trình đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 5190136
Số người đang xem: 48
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà
Ảnh minh họa

Hỗ trợ đánh giá hiệu quả năng lượng lượng cho các trường thpt trên địa bàn thành phố Hà Nội

05/03/2018

Năng lượng là đầu vào cốt yếu cho tất cả các hoạt động của nền kính tế, là động lực thúc đẩy mọi quá trình phát triển của xã hội. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nói chung và tại thành phố Hà Nội nói riêng.

 

 Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng năng lượng trên địa bàn thành phố. Năm 2013, Bộ Xây Dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả giúp đánh giá các công trình xây dựng với tiêu chí hiệu quả năng lượng, trong đó bao gồm các công trình là cơ sở giáo dục. Do đó với mục tiêu triển khai hoạt động tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở giáo dục, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển Công nghiệp Hà Nội đã thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ các trường phổ thông trung học triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, nhiệm vụ sẽ thực hiện xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho 8 trường THPT trên địa bàn thành phố.

 

Với mục tiêu giúp lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp cận được với những phương pháp quản lý năng lượng một các hiệu quả, nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng cho học sinh trong trường, nhiệm vụ đã thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng trang thiết bị tiêu thụ năng lượng trong trường (hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều hòa không khí cục bộ, hệ thống thiết bị văn phòng…), đánh giá hiện trạng và các yếu tố kiến trúc ảnh hưởng đến việc tiêu thụ năng lượng tại trường (hướng công trình, hệ thống che nắng trong và ngoài công trình, tường bao quanh công trình, hệ thống mái công trình).

 

 

Đánh giá hiện trạng kiến trúc

 

 

Đánh giá hệ thống tiêu thụ năng lượng

Thông qua quá trình đánh giá hiệu quả năng lượng tại 8 trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiệm vụ đã đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ năng lượng tại các trường THPT, thu thập được hiện trạng về cơ điện và kiến trúc tại các trường và từ đó đã đề xuất, đưa ra các giải pháp về cơ điện và về kiến trúc giúp các trường sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, giúp nhà trường có những nhìn nhận rõ rang hơn về cách quản lý và sử dụng năng lượng tại trường, thúc đẩy sâu rộng phong trào tiết kiệm điện trong trường học nói riêng và cho toàn xã hội nói chung.

Nguồn : Hoàng Đức Việt

Các tin mới hơn:
Các tin đã đăng: