Tìm kiếm
Chương trình đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 5127378
Số người đang xem: 582
Tin tức sự kiện giờ Trái đất 2019

Công văn hướng dẫn tham dự sự kiện Giờ Trái đất 2019

12/03/2019

Công văn Số: 992/SCT-TTKC của Sở Công thương về việc hướng dẫn các tổ chức, cơ quan, hộ gia đình tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thành phố Hà Nội về phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất thành phố Hà Nội năm 2019, Sở Công Thương đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và Tổng Công ty điện lực Hà Nội thực hiện triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019, phải đảm bảo mục đích, yêu cầu: Thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 20/11/2017 của UBND Thành phố về việc tăng cường tiết kiệm điện; Nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế các bon thấp; Vận động sự tự nguyện tham gia của các tổ chức, cá nhân, các hành động trong suốt thời gian tiếp theo; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên toàn địa bàn Thành phố, đặc biệt tại các điểm tiến hành tắt đèn điện và tổ chức sự kiện; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và tổ chức triển khai các nội dung như sau:

1. UBND các quận, huyện, thị xã

 - Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Công ty Điện lực trên địa bàn tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất lồng ghép với phát động Phong trào Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn.

 - Cung cấp tài liệu tuyên truyền (băng rôn, áp phích,…) để UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức truyền thông trên địa bàn.

 - Vận động sự tự nguyện tham gia của các tổ chức, cá nhân tham gia tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 30/3/2019. Tuyên truyền (băng rôn, áp phích, hệ thống phát thanh,…) tới các cơ quan công sở, các tổ dân phố, cụm dân cư, người dân trên địa bàn về ý nghĩa, mục đích của chương trình, sử dụng năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tác động sự biến đổi khí hậu tới đời sống cộng đồng, duy trì thói quen tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên trong suốt cả năm.

Sở Công Thương đề nghị UBND các quận/huyện/thị xã nhận ấn phẩm tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 từ ngày 14-25/3/2019 tại Phòng A303 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Số 176 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Người liên hệ: Bà Tạ Thị Hương, điện thoại: 0243 2232971/ 0979 495 588  trong giờ hành chính.

Nội dung truyền thông về Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 tại phụ lục kèm theo.

2. Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

- Phối hợp với Sở Công Thương và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức phát động tháng hành động tiết kiệm điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019, lồng ghép với phát động phong trào Hộ Gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng thành phố Hà Nội năm 2019.

- Chỉ đạo các Ban chuyên môn, Công ty Điện lực quận, huyện, thị xã:

+ Phối hợp, hỗ trợ UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn. Cung cấp tờ rơi tuyên truyền Giờ Trái đất 2019 của Công ty Điện lực cho các đơn vị trên địa bàn.

+ Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội lồng ghép tuyên truyền tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong Hộ gia đình và quảng bá Chương trình tiết kiệm điện, triển khai tháng hành động tiết kiệm điện hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019.

- Tính toán sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 30/3/2019, báo cáo với Sở Công Thương trước ngày 05/4/2019.

3. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Phối hợp với Sở Công Thương bố trí địa điểm và tổ chức sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2019 vào ngày 09/3/2019 tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

4. Công đoàn ngành Công Thương

Phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội triển khai đến Liên đoàn lao động các quận, huyện, thị xã; Các Công đoàn cơ sở trực thuộc:

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho đoàn viên, CNVCLĐ, tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm điện, giảm ô nhiễm môi trường trong bối cảnh thành phố Thành phố đang tích cực thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế các bon thấp­ nhằm phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

- Triển khai đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 thành phố Hà Nội; thực hiện tắt đèn tại trụ sở làm việc trong 01 giờ từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 39 ngày 30/3/2019, duy trì thói quen tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quản tài nguyên trong suốt cả năm.

Tài liệu tuyên truyền (bản mềm) liên hệ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Người liên hệ: Bà Tạ Thị Hương, điện thoại: 0243 2232971/ 0979 495 588  trong giờ hành chính.

Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan tổ chức tham gia tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí./.

 

Tài liệu đính kèm:
145_Hướng dẫn tham gia chiến dịch GTĐ 2019 (1).PDF
Các tin mới hơn:
Các tin đã đăng: