Tìm kiếm
Chương trình đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 5190125
Số người đang xem: 41
Cuộc thi QLNL năm 2015

Tổ chức cuộc thi Quản lý năng lương trong công nghiệp và tòa nhà năm 2015

17/06/2015

Năm 2014 vừa đánh dấu năm thứ 5 cuộc thi "Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà" được tổ chức.

Quy chế cuộc thi Quản lý năng lượng trong công nghiệp và toà nhà năm 2015

07/04/2015

Để hỗ trợ các doanh nghiệp và toà nhà quản lý năng lượng một cách hiệu quả và bền vững, Bộ Công Thương ban hành quy chế cuộc thi “Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà”

Xem trang: [ 1 ][ 2 ]