Tìm kiếm
Chương trình đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 5190159
Số người đang xem: 44
Cuộc thi QLNL năm 2011

Quyết định về việc Ban hành Quy chế cuộc thi Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà

02/07/2011

Quyết định của Vụ KHCN Bộ Công Thương về việc Ban hành quy chế cuộc thi Quản ký năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà năm 2011

Các tài liệu liên quan đến Giải thưởng truyền thông về tiết kiệm năng lượng 2011:

02/07/2011

Quy chế tổ chức giải thưởng và đơn đăng ký cuộc thi

Ảnh minh họa

Phát động 3 cuộc thi về tiết kiệm năng lượng

31/05/2011

Thực hiện Quyết định số 1855/QĐ-BCĐ ngày 19/4/2011 của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả về việc giao nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu năm 2011 của Bộ Công Thương.

Ảnh minh họa

"365 ngày tắt điện không cần thiết, tiếp tục hành động cho năm sau”

28/03/2011

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Lễ phát động Phong trào Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011

Xem trang: [ 1 ][ 2 ] sau  cuối