Tìm kiếm
Chương trình đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 5190123
Số người đang xem: 39
Cơ sở sản xuất, Công nghiệp
Ảnh minh họa

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NĂM 2016

29/02/2016

Thực hiện công văn số 576/SCT-TKNL ngày 08 tháng 02 năm 2016 Về việc báo cáo tình hình sử dụng năng lượng và các đơn vị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Thành phố năm 2015.

Ảnh minh họa

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng năng lượng năm 2013 trong công nghiệp.

14/03/2014

Thực hiện văn bản số 747/SCT-TKNL ngày 19/2/2014 của Sở Công thương Hà Nội về việc báo cáo tình hình sử dụng năng lượng của các đơn vị tiêu thụ nhiều năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2013.

Ảnh minh họa

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng năng lượng năm 2012 trong công nghiệp.

20/02/2013

Thực hiện văn bản số 507/SCT-TKNL ngày 07/2/2013 của Sở Công thương Hà Nội về việc báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trong năm 2012.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng năng lượng năm 2011 trong công nghiệp.

13/02/2012

Thực hiện văn bản số 281 ngày 08/2/2012 của Sở Công thương Hà Nội về việc báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trong năm 2011.

Tin cơ sử dữ liệu

22/10/2009

Cơ sở dữ liệu trong sản xuất công nghiệp năm 2009

Ảnh minh họa

Các giải pháp tiết kiệm điện năng trong sản xuất nông nghiệp

17/09/2009

Hiện nay các vùng sản xuất nông nghiệp ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa đang bị tổn thất một lượng điện năng rất lớn.

Xem trang: [ 1 ][ 2 ] sau  cuối