Tìm kiếm
Chương trình đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 5127413
Số người đang xem: 610
Tòa nhà, Hộ gia đình
Ảnh minh họa

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI TÒA NHÀ NĂM 2016

29/02/2016

Thực hiện công văn số 576/SCT-TKNL ngày 08 tháng 02 năm 2016 Về việc báo cáo tình hình sử dụng năng lượng và các đơn vị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Thành phố năm 2015.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng năng lượng năm 2014 trong tòa nhà và công nghiệp.

20/01/2015

Thực hiện công văn số 5527/SCT-TKNLVề việc báo cáo tình hình sử dụng năng lượng tại các đơn vị tiêu thụ nhiều năng lượng trên địa bàn Thành phố năm 2014.

Ảnh minh họa

Cơ sở dữ liệu tòa nhà Bộ Xây Dựng

27/06/2013

Thông tin tình hình sử dụng năng lượng của các tòa nhà trọng điểm trên cả nước

Ảnh minh họa

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng năng lượng năm 2012 trong tòa nhà.

26/02/2013

Thực hiện văn bản số 507/SCT-TKNL ngày 07/2/2013 của Sở Công thương Hà Nội về việc báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trong năm 2012.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng năng lượng năm 2011 đối với các tòa nhà.

13/02/2012

Thực hiện văn bản số 281 ngày 08/2/2012 của Sở Công thương Hà Nội về việc báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trong năm 2011.

Ảnh minh họa

Cẩm nang tiết kiệm năng lượng trong gia đình

14/09/2009

Cẩm nang tiết kiệm năng lượng trong gia đình

Xem trang: [ 1 ][ 2 ] sau  cuối