Tìm kiếm
Chương trình đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 5190170
Số người đang xem: 34
Quy trình thực hiện
Ảnh minh họa

IBM giới thiệu phần mềm tiết kiệm năng lượng

03/11/2009

Hiện tại, phần mềm vẫn là lĩnh vực kinh doanh đem lại lợi nhuận lớn nhất cho IBM.

Kiếm toán năng lượng

27/10/2009

Kiểm toán năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng của đối tượng cần kiểm toán năng lượng (doanh nghiệp, tòa nhà, quy trình sản xuất hay một hệ thống…). mục tiêu của kiểm toán năng lượng là tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng, xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu qủa hơn.

Doanh nghiệp sẽ phải kiểm toán năng lượng

06/08/2009

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Trong Dự thảo này quy định bắt buộc cứ 5 năm doanh nghiệp sử dụng từ 3 triệu Kw/h điện/năm trở lên sẽ phải thực hiện kiểm toán năng lượng

Xem trang: [ 1 ][ 2 ]