Tìm kiếm
Chương trình đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 5185527
Số người đang xem: 43
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp
Ảnh minh họa

Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam

02/08/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 563/QĐ-TTg, ngày 05/04/2016, phê duyệt danh mục Dự án “Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghệp Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Quốc gia thế giới tại Việt Nam (WB).

Dự án này nhằm cải thiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, góp phần đạt mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.

Dự án sẽ tiết kiệm khoảng 1,86 triệu tấn dầu quy đổi (TOE) hàng năm và lượng giảm phát thải nhà kính (CO2) hàng năm dự kiến đạt được là 9,67 triệu tấn.

Có khoảng 50 doanh nghiệp công nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ Dự án; 60 dự án tiết kiệm năng lượng và năng lượng hiệu quả được phát triển; xây dựng cơ sở dữ liệu về tiết kiệm năng lượng quốc gia cho ngành công nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương tiếp thu các ý kiến của các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, phê duyệt báo cáo khả thi, đảm bảo hiệu quả của dự án.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ về điều kiện vay, lãi suất cho vay của dự án trước khi đàm phán hiệp định vay vốn…

Dự án được thực hiện từ năm 2016 - 2020 với tổng mức vốn là 314 triệu USD, trong đó, vốn vay của WB 201,7 triệu USD, vốn đối ứng 112,3 triệu USD.

fusidine teva blog.jp-sa.org fusidinezuur
claritine navodila speeddatingmixers.co.uk claritine navodila
paxil cr darkwoodsdojo.com paxilus involutus
cialis coupons from lilly victoryclub.se coupon for free cialis
new prescription coupons click cialis coupon card
abortion pill facts ecsamplifiers.co.uk abortion pill cost without insurance
cialis manufacturer coupon 2016 arborawning.com cialis trial coupon
does naltrexone stop cravings naltrexone alcoholism medication how to get naltrexone
cialis coupon free acnc.com free cialis samples coupon
viagra online viagra prodej viagra
amoxicillin al 1000 alexebeauty.com amoxicillin endikasyonlar
costs of abortion pill airascatering.com costs of abortion pill
duphaston tablete za odgodu menstruacije bvandam.com duphaston iskustva
abortion pill stories activeslo.com second trimester abortion
side effects of abortion pill abortion questions what to expect after an abortion
low dose naltrexone psoriatic arthritis open naloxone for alcohol abuse
rivia drug open does vivitrol stop withdrawals
low dose naltrexone depression go naltrexone with alcohol
naltrexone injections lasertech.com low dose naltrexone interactions
c naltrexone nalrexone how long is naltrexone in your system

Các tin mới hơn:
Các tin đã đăng: