Tìm kiếm
Chương trình đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 5127560
Số người đang xem: 755
Tin trong nước
Ảnh minh họa

Phong trào thi đua yêu nước

17/08/2013

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nôi làm đúng theo lời Bác dặn: “Thi đua yêu nước là biểu hiện lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, thi đua yêu nước là cốt cách, phẩm chất đạo đức của người Việt Nam yêu nước”.


Gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong tình hình đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhằm vượt qua mọi khó khăn thách thức, cả nước lại dấy lên phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, 
Trong quá trình đó, phong trào thi đua yêu nước của Trung tâm đã góp phần quan trọng trong công tác, là động lực thúc đẩy, góp phần thực hiện thành công các công việc của Phòng, Ban. Phong trào thi đua yêu nước đã phát triển cả về bề rộng và bề sâu giữ gìn và phát huy và đã trở thành phong trào hàng năm của Trung tâm, được toàn thể cán bộ Trung tâm tham gia tích cực, là một trong những biện pháp vận động CBNV thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.
ECCHANOI
how to order the abortion pill online an abortion pill buy abortion pill
buy cytotec for 24 week abortion abortion pill abortion pill
why do men cheat on their girlfriends blog.zycon.com girlfriend cheated on me with her ex
why do women cheat on husbands reasons women cheat husband cheat
fake abortion papers open induced abortion
clinic for abortion pregnancy abortion clinics how an abortion is done
sms spy free read sms spy apps for android
flagyl 400mg deltasone pill amoxil 500mg
neurontin 300mg ourblog.bebrand.tv propranolol
coupons prescriptions fyter.cn prescription drugs discount cards
abortion clincs abortion pill how can i have an abortion
when is it too late to get an abortion areta.se does an abortion hurt
cialis coupon lilly sentencingguidelines.co.uk prescription coupon card
bystolic coupon card what is the generic for bystolic what is the generic for bystolic
cialis coupon code free prescription drug cards coupon for prescriptions
cialis 2015 coupon cialis coupon card prescription drug cards
coupons for prescription medications survivingediscovery.com prescription drugs coupons
metformin long term use effects metformin long term use effects metformin long term use effects
what is the generic for bystolic click bystolic generic name
home abortion read abortion atlanta
gabapentin 300 vs gabapentin 300 vs gabapentin 300 vs
sumatriptan side effects sumatriptan side effects sumatriptan side effects
cialis 10mg go cialis 20mg
ribavirin fiyat go ribavirin dozu
tegretol zdravilo link tegretol 200mg
amitriptyline hcl 25 mg amitriptyline overdose amitriptyline migraine
cost for an abortion read abortion laws
cialis coupons and discounts cialis coupon free cialis coupon card
printable cialis coupon lilly cialis coupon discount coupons for prescriptions
amiodarone half life iv s467833690.online.de amiodarone infusion
voltarene 75 mg voltarene 75 mg voltarene posologie
prescription discount coupons farsettiarte.it coupon for cialis
abortion procedure how much is a abortion pill how to have an abortion pill
voltarene 75 voltaren dolo voltarenactigo
addyi menopause addyi suomi addiyan chuk chuk
amoxicillin 1000 mg achi-kochi.com amoxicillin
neurontin 100 mg pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin alkohol
2015 cialis coupon free cialis coupon 2016 free cialis samples coupon
late term abortion pill clinics amazonschools.com abortion pills
lilly cialis coupons coupon prescription discount coupons for prescriptions
abortion is wrong articles on abortion hillcrest abortion clinic
low dose naltrexone psoriatic arthritis open naloxone for alcohol abuse

Các tin mới hơn:
Các tin đã đăng: