Tìm kiếm
Chương trình đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Siêu thị sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng
Số người truy cập: 5190147
Số người đang xem: 54
DN có hệ thống QLNL thành công

Giải nhất: Doanh nghiệp công nghiệp quản lý năng lượng hiệu quả

22/06/2012

Năng lượng tiết kiệm 559,5 TOE, tương đương chi phí tiết kiệm 10 tỷ đồng/năm, giảm phát thải 1.497,6 tấn CO2.

Giải nhất: Doanh nghiệp công nghiệp quản lý năng lượng sáng tạo độc đáo

22/06/2012

Năng lượng tiết kiệm 201 TOE, tương đương chi phí tiết kiệm 2,7 tỷ đồng/năm, giảm phát thải 533 tấn CO2.

Giải nhất: Tòa nhà Quản lý năng lượng hiệu quả

22/06/2012

Năng lượng tiết kiệm 172 TOE, tương đương tiết kiệm chi phí 3,4 tỷ đồng/năm, giảm phát thải 460 tấn CO2.

Giải nhì: Doanh nghiệp công nghiệp quản lý năng lượng hiệu quả

22/06/2012

Năng lượng tiết kiệm 198 TOE, tương đương chi phí tiết kiệm 3,8 tỷ đồng/năm, giảm phát thải 440 tấn CO2.

Giải nhì: Doanh nghiệp công nghiệp quản lý năng lượng sáng tạo độc đáo

22/06/2012

Năng lượng tiết kiệm 500 TOE, tương đương chi phí tiết kiệm 3,2 tỷ đồng/năm, giảm phát thải 1360 tấn CO2.

Giải nhì: Doanh nghiệp công nghiệp quản lý năng lượng sáng tạo độc đáo

22/06/2012

Năng lượng tiết kiệm 500 TOE, tương đương chi phí tiết kiệm 3,2 tỷ đồng/năm, giảm phát thải 1360 tấn CO2

Giải pháp điển hình: Khu resort được thiết kế theo không gian mở, thân thiện môi trường nên việc tận dụng ánh sáng tự nhiên rất triệt để.

24/02/2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ROMANA Giải nhì: Loại hình Tòa nhà Nhiệt đới Cuộc thi Tòa nhà hiệu quả năng lượng

Giải pháp điển hình: Công ty thực hiện tốt việc quản lý năng lượng cho từng hệ thống và phụ tải điện năng tiêu thụ của khu resort

24/02/2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIÊN GIANG HÒN TRẸM RESORT & SPA Giải ba: Loại hình Tòa nhà Nhiệt đới Cuộc thi Tòa nhà hiệu quả năng lượng

Xem trang: [ 1 ][ 2 ] sau  cuối